Facebook

Med berekraftige liv på Voss ynskjer me å løfte kvarandre ut av handlingslamming
og inspirere kvarandre til lågare forbruk og naturvenlege handlingar.

Om du har innspel, inspirasjon eller berre har lyst å opprette kontakt:

Send epost til berekraftigeliv@gmail.com

Eller sjå Facebook sida vår Bærekraftige liv på Voss

 

Logo Berekraftige liv